Program Committee


Name Organization
Chaoqiang Ye Huawei NOAH'S ARK LAB
Yamin Li Huawei Octopus
Jianhua Han Huawei NOAH'S ARK LAB
Minzhe Niu Huawei NOAH'S ARK LAB
Kaiqiang Zhou Huawei NOAH'S ARK LAB
Sarah Parisot Huawei NOAH'S ARK LAB
Steven McDonagh Huawei NOAH'S ARK LAB
Lanqing Hong Huawei NOAH'S ARK LAB
Kuo Yang Huawei NOAH'S ARK LAB
Eduardo Perez Pellitero Huawei NOAH'S ARK LAB
Jingheng Chen Huawei Octopus
Liangwei Yue Huawei Octopus
Hao CHen Huawei Octopus
Yinqiang Wang Huawei Octopus
Li Jiang Huawei Octopus
Zaiwang Li Huawei Octopus
Shenjin Jing Huawei Octopus
Matthias De Lange KU Leuven
Eli Verwimp KU Leuven
Xiwen Liang Sun Yat-sen University
Yi Yang University of Technology Sydney
Shuicheng Yan Shoppe Inc.
Liang Lin Sun Yat-sen University
Eric Xing Carnegie Mellon University
Xiaojun Chang Monash University